اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

*****توجه.....توجه......تمدیدمهلت ارسال چکیده تفصیلی............ادامه خبر*****

بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم، مهلت ارسال چکیده تفصیلی یا خلاصه مقاله(500 تا 1000 کلمه)، تا 30 فروردین ماه سال جاری تمدید شد. اعلام نتیجه داوری: اول اردیبهشت ماه.
مهلت ارسال اصل مقاله:(تا 7000 کلمه)،حداکثر 15 اردیبهشت واعلام نتیجه داوری ، بیستم اردیبهشت ماه.
دبیر همایش


بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم، مهلت ارسال چکیده تفصیلی یا خلاصه مقاله(500 تا 1000 کلمه)، تا 30 فروردین ماه سال جاری تمدید شد.  اعلام نتیجه داوری: اول اردیبهشت ماه.
مهلت ارسال اصل مقاله:(تا 7000 کلمه)،حداکثر 15 اردیبهشت واعلام نتیجه داوری ، بیستم اردیبهشت ماه.
دبیر همایش
.بازگشت1396/01/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !