اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

*****توجه.....توجه......تمدیدمهلت ارسال اصل مقاله ............ادامه خبر*****

بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم ونظربه کیفی سازی مقاله های دریافتی، فرصت دریافت اصل مقاله ها یی که پیش تر چکیده تفصیلی آنها مورد تایید هیات داوران
قرار گرفته است تا 25خرداد ماه تمدید گردید. بدیهی است که این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
در ضمن فرمت فایل اصل مقاله بصورت WORD است و برای ارسال اصل مقاله خود به منو وضعیت مقالات رفته و از آنجا اقدام به ارسال اصل مقاله نمایید .
دبیر علمی همایش


بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم ونظربه کیفی سازی مقاله های دریافتی، فرصت دریافت اصل مقاله ها یی که پیش تر چکیده تفصیلی  آنها مورد تایید هیات داوران
 قرار گرفته است تا 25خرداد ماه  تمدید گردید. بدیهی است که این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
در ضمن فرمت فایل اصل مقاله بصورت WORD است و برای ارسال اصل مقاله خود به منو وضعیت مقالات رفته و از آنجا اقدام به ارسال اصل مقاله نمایید .

دبیرعلمی همایش.بازگشت1396/03/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !