اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شرکت غیرحضوری در همایش

امکان شرکت در همایش به صورت غیر حضوری وجود دارد

در شرایط خاص و از طریق ارتباط وهماهنگی با دبیرخانه امکان شرکت در همایش به صورت غیر حضوری وجود داردبازگشت1395/12/04
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !